Alma Vii - Centrul de interpretare a culturii tradiționale

Alma Vii - Centrul de interpretare a culturii tradiționale

Visit in Sibiu County / Sibiu Surroundings / Landmark


Schedule

Closed
See schedule

Address

Alma Vii 557161, Romania

About

Alma Vii, prima biserică fortificată refuncționalizată din Transilvania 
Proiectul "Centrul de interpretare a culturii tradiţionale Alma Vii - Reabilitarea și refuncţionalizarea incintei fortificate”, inițiat de către Fundația Mihai Eminescu Trust, în parteneriat cu Institutul Norvegian pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural, și aprobat în cadrul Programului PA16/RO12, Conservarea și Revitalizarea Patrimoniului Cultural și Natural, a început în luna martie 2015 și se va desfășura până în luna aprilie 2016.
Bugetul total al proiectului este de 7.643.499,61 lei, din care 89,58% reprezintă finanţarea nerambursabilă obținută, contribuția MET fiind de 10,42% din totalul costurilor eligibile.
Proiectul are la bază un proiect anterior implementat de Mihai Eminescu Trust și Institutul Norvegian pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural în Alma Vii. În urma analizei DIVE (Describe, Interpret, Valuate, Enable – analiză a peisajului și patrimoniului), realizată în cadrul acestui proiect după o metodologie propusă de partenerul norvegian, fortificația săsească a fost identificată ca fiind cel mai important element al patrimoniului cultural local. Au fost de asemenea determinate oportunități de valorificare a acestui obiectiv pentru dezvoltarea economică și socială a comunității locale.

Pe baza experienței acumulată de către MET prin proiectele implementate cu succes în alte sate din Transilvania, au fost identificate următoarele obiective pentru noul proiect: 
• Se va integra în contextul internațional prin obiectivul general de a crea un model de bună practică în dezvoltarea durabilă locală și regională prin restaurarea și interpretarea corespunzătoare a patrimoniului cultural material și imaterial multietnic al Transilvaniei.
• Va răspunde nevoilor locale prin crearea de oportunități durabile de ordin economic pentru a genera venituri prin valorificarea de către comunitate a patrimoniului existent.
• Va răspunde nevoilor regionale prin reprezentarea și interpretarea corectă a culturii tradiționale multietnică (românească, săsească și romă în particular) din Transilvania către publicul național și internațional.
Rezultatele principale ale proiectului vor fi următoarele: restaurarea incintei fortificate din Alma Vii, cu 4 turnuri şi o clădire de acces, care vor fi transformate într-un Centru pentru Interpretarea Culturii Tradiționale ce va include spaţii expoziţionale şi de demonstrații a patrimoniului imaterial; o cercetare româno-norvegiană în arheologie medievală construită; documentaţie de fotogrametrie a sitului de patrimoniu Alma Vii; realizarea unui film documentar pentru promovarea sitului de patrimoniu.
Pentru a asigura succesul, continuitatea și longevitatea rezultatelor proiectului, actorii locali vor fi consultaţi şi implicaţi în fiecare etapă de planificare și implementare a proiectului. Localnicii vor fi informați cu privire la oportunitățile create prin acest proiect, iar o parte dintre ei va fi implicată direct în dezvoltarea de produse și servicii. Fundaţia Mihai Eminescu Trust, prin activităţile pe care le desfășoară în interiorul comunității, urmăreşte transferul responsabilităţii către localnici, în scopul de a asigura sustenabilitatea rezultatelor obţinute prin acest proiect. 
Pentru promovarea proiectului şi a Centrului pentru Interpretarea Culturii Tradiţionale vor fi încheiate parteneriate cu centre de informare turistică regionale și naționale pentru a atrage câţi mai mulţi vizitatori în zonă. Vor fi de asemenea realizate 10 filme documentare de scurt metraj, care vor fi accesibile publicului larg.

*sura: https://www.facebook.com/almaviiheritage

Similar Suggestions

Casa Avrigeneasca "La Badea Gheorghe"

Sibiu Surroundings

Cooperativa Alma Vii

Activities in Sibiu County / Visit in Sibiu County / Sibiu Surroundings

Zero Grade Păltiniș

Sibiu Surroundings / Restaurant

Salina Elatis

Sibiu Surroundings

Das Kaffeehaus Heltau

Café / Sibiu Surroundings