Centrul Cultural Interetnic Transilvania

Centrul Cultural Interetnic Transilvania


Address

str. G. Bariţiu, nr. 7, Sibiu

Despre

Centrul Cultural Interetnic Transilvania s-a înfiinţat la data de 10 aprilie 2002, prin Hotărârea nr. 39 a Consiliului Judeţean Sibiu, prin transformarea Serviciului public Revista “Transilvania” în Centrul Cultural Interetnic Transilvania.

Obiectul iniţial de activitate al Centrului consta în „elaborarea, avizarea şi realizarea de programe în toate domeniile culturii, potrivit principiului asocierii şi susţinerii activităţii culturale prin cea economic lucrativă”; sediul instituţiei era stabilit în municipiul Sibiu, str. Dr. Ion Raţiu, nr. 2 şi funcţiona ca Serviciu public în domeniul culturii, sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu, pe schema şi cu bugetul aprobate acesteia de acelaşi for tutelar.

În anul 2004, prin Hotărârea nr. 65 a Consiliului Judeţean Sibiu s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Cultural Interetnic Transilvania, regulament modificat şi completat doi ani mai târziu prin Hotărârea nr. 62; la data de 24 aprilie 2008, prin Hotărârea nr. 51, se aprobă un nou regulament de organizare şi funcţionare a Centrului, în conformitate cu O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea aşezămintelor culturale. Conform acestui regulament, Centrul Cultural Interetnic Transilvania “este persoană juridică de drept public care desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului la informaţie”. Centrul funcţionează în continuare în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu, fiind finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul judeţean, precum şi din alte surse, legal constituite. În privinţa sediului, acesta este stabilit tot în municipiul Sibiu, dar pe str. Tribunei, nr. 6.

Alte sugestii

Pune mâna pe chitară

Centru cultural

Șura Culturală Gușterița

Centru cultural

Cinema ''Ion Besoiu''

Centru cultural / Cinema / Sală de Evenimente

Revista Transilvania

Centru cultural

Asociația LIGA CULTURALĂ SIBIU

Centru cultural