Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale “Cindrelul-Junii” Sibiu

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale “Cindrelul-Junii” Sibiu


Program

Deschis
Vezi programul

Address

Strada Tudor Arghezi 13, Sibiu, Romania

Despre

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE „CINDRELUL - JUNII” SIBIU, instituţie denumită iniţial Casa de Creaţie, a fost înfiinţată în anul 1968, cu rolul de a valorifica şi îndruma cultura populară din zonă. În prezent instituţia funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu.
Centrul organizează activităţi în domeniul educaţiei permanente şi în domeniul culturii tradiţionale privind cercetarea, conservarea, transmiterea şi valorificarea elementelor de cultură populară. Promovează patrimoniul cultural material și imaterial din fiecare zonă etnofolclorică a judeţului prin târguri, expoziţii, festivaluri folclorice judeţene, naţionale şi internaţionale.
În cadrul Centrului îşi desfăşoară activitatea Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, înfiinţat în anul 1944 de către maestrul coregraf Ioan Macrea şi devenit în timp emblema identităţii noastre naţionale. Junii Sibiului, cel mai vechi ansamblu de dansuri populare româneşti şi totodată unul dintre cele mai vechi din Europa, a sărbătorit în anul 2014 cei 70 de ani de activitate neîntreruptă printr-o serie de spectacole și turnee care au reunit pe scenă cele patru generaţii de Juni: copii, adolescenţi, profesionişti şi veterani, toţi sub îndrumarea doamnei Silvia Macrea, coregraf şi manager al Centrului din anul 2005.
Paleta culturală a instituţiei acoperă întregul an, de la vestirea primăverii, prin Festivalul Național „Vară, Vară, Primăvară” până în iarnă, cu spectacolul omagial dedicat zilei de 1 Decembrie şi Concertul de datini și obiceiuri de Crăciun. Manifestările de tradiţie ale Centrului au fost apreciate şi incluse în marile programe culturale ale oraşului nostru: Sibiu – Capitală Culturală Europeană 2007, Sibiu Baroc Update 2012. Menţionăm cel mai mare și mai vechi festival folcloric al municipiului Sibiu -„Cântecele Munților”, unicul festival dedicat ansamblurilor folclorice profesioniste din ţară - „Ioan Macrea”, precum şi „Târgul Olarilor”, cel mai vechi eveniment cultural al Sibiului de azi.
Pe plan judeţean, Centrul este aproape de comunităţile rurale prin proiectele de cercetare și valorificare a culturii tradiționale, precum și prin aderarea la Programul strategic inițiat de Consiliului Judeţean Sibiu și derulat în perioada 2013-2016: „Zilele culturale ale Judeţului Sibiu”.
În baza proiectelor elaborate, instituţia a obţinut finanțări nerambursabile de la foruri externe, precum Administraţia Fondului Cultural Naţional, pentru proiectele: Cercetare interdisciplinară pe Valea Târnavelor - 2009, Cercetarea meşteşugurilor tradiţionale din judeţul Sibiu – 2010, Cercetarea gastronomiei tradiţionale din judeţul Sibiu – 2011, precum şi pentru festivalurile organizate anual.
În plan editorial, Centrul își menține statutul de principal editor al literaturii etnologice din sudul Transilvaniei. Anual este editată revista de specialitate „Studii şi Comunicări de Etnologie”, indexată de Consiliul Național al Cercetării Științifice. În biblioteca instituției au apărut, de asemenea, volumul aniversar bilingv „Junii Sibiului la 70 de ani” şi „Reţete tradiţionale din zona Sibiului” (editate cu sprijinul financiar al Administrației Fondului Cultural Naţional), monografii, culegeri de folclor, studii de dialectologie etc.
Un segment inedit de activitate îl constituie turismul cultural, program menit să promoveze valorile noastre culturale în rândul unor delegaţii din străinătate prin vizite de observare in situ a cântecelor, dansurilor, meşteşugurilor, gastronomiei şi a tradiţiilor româneşti, tur cultural al judeţului, lecţii de dans popular etc.
Centrul şi-a adaptat canalele de comunicare la realităţile moderne şi a deschis două site-uri: www.traditiisibiene.ro şi www.juniisibiului.ro, precum şi conturi de Youtube, picassa, Facebook, toate menite să faciliteze accesul la informaţie şi să promoveze aspecte ale culturii tradiţionale din judeţul nostru.

Photo Gallery

Alte sugestii

Pune mâna pe chitară

Centru cultural

Șura Culturală Gușterița

Centru cultural

Cinema ''Ion Besoiu''

Centru cultural / Cinema / Sală de Evenimente

Revista Transilvania

Centru cultural

Asociația LIGA CULTURALĂ SIBIU

Centru cultural